Connect with us

Susunan Idaroh Aliyyah
JAM’IYYAH AHLITH THORIQOH AL-MU’TABAROH AN-NAHDLIYYAH
MASA KHIDMAH: 2018 s.d. 2023


I. MAJELIS IFTA’ WAL IRSYAD

Rois : HABIB M. LUTHFIY ALI BIN YAHYA
Katib : KH. MUHAMMAD MASRONI
Anggota : KH. MAEMUN ZUBAIR
Anggota : KH. ULINNUHA ARWANI
Anggota : TUAN GURU TURMUDZI
Anggota : HABIB YAHYA ASSEGAF
Anggota : KH. ABDURROZAQ IMAM
Anggota : HABIB THOHIR BIN YAHYA
Anggota : KH. MA’SHUM AK.
Anggota : KH. MUHAMMAD MARTAIN KARIM
Anggota : Dr. KH. EEP NURUDDIN, MPd
Anggota : KH. ANDI HIDAYAT
Anggota : Drs. KH. MAHRAN YASIN
Anggota : Prof. Dr. KH. AHMAD ROFIQ, MA
Anggota : TUAN GURU SANUSI
Anggota : BAGINDO LETTER
Anggota : DR. KH. ACHMAD SARKOSI SUBKHI
Anggota : KH. SHOLEH BADRUDDIN
Anggota : KH. KHALWANI NAWAWI
Anggota : KH. JUNAIDI HMS
Anggota : KH. ABDUL QOYYUM
Anggota : KH. AHMAD SHOFWAN


II. IFADLIYYAH

Rois Am : HABIB M. LUTHFIY ALI BIN YAHYA
Wakil Rois Am : KH. ALI MAS’ADI
Rois Awwal : HABIB ABDURROHIM ASSEGAF
Rois Tsani : KH. SAIFUDDIN AMTSIR.
Rois Tsalits : KH. DZIKRON ABDULLAH
Rois Robi’ : KH. ZAINUDDIN MA’SHUM, LC
Rois Khomis : KH. ABDUL MUNTAQIM
Rois Sadis : KH. DRS. M. ADIB ZAEN, MPDI.
Rois Sabi’ : KH. NAWAWI ABDUL JALIL

Katib Am : KH. A. ZAINI MAWARDI
Wakil Katib Am : KH. M. ZAINAL ARIFIN MA’SHUM
Katib Awwal : KH. ZAMZAMI AMIN
Katib Tsani : KH. ANIS MANSYUR
Katib Tsalits : KH. LUKMAN HAKIM, LC
Katib Robi’ : KH. MUSLIH ABDURROHIM, MPD.I
Katib Khomis : KH. AHMAD USTUCHRI IRSYAD
Katib Sadis : KH. MUHAMMAD MUNAWIR TANWIR
Katib Sabi’ : KH. LUKMAN HAKIM


III. IMDLO’IYYAH

Mudir Am : HABIB UMAR MUTHOHAR, SH.
Mudir Awwal : KH. ALI RIDLO
Mudir Tsani : IR. H. AMAN SUBAGIO RACHMAN
Mudir Tsalits : KH. SHULHAN MAHMUD, LC.
Mudir Robi’ : KH. IR. CHAIRUL ANWAR, MM.
Mudir Khomis : KH. MUHAMMAD MUDARRIS, SM
Mudir Sadis : DRS. KH. MIRZA HASBULLAH, MSI
Mudir Sabi’ : H. HASBULLAH AHMAD

Sekretaris Jenderal : DR. KH. MASHUDI, MAG
Wakil Sekretaris Jenderal : KH. A. ARSYAD MUHAMMADUN
Sekretaris Awwal : Dr. KH. ALI M. ABDILLAH, MA
Sekretaris Tsani : DRS. H. AUNUL HADI IDHAM CHOLID, MM.
Sekretaris Tsalits : KH. SYAFI’ MUTHI’
Sekretaris Robi’ : KH. AYIK HASYIM ASY’ARI
Sekretaris Khomis : KH. MUHAMMAD SYA’BAN
Sekretaris Sadis : KH. ZUBAIR MU’THI
Sekretaris Sabi’ : ADE JAYADI, LC

Aminus Shunduq Am : IR. H. M IHSANUDDIN BAMBANG IRIANTO
Wakil Aminusshunduq Am : IR. H. JHONY ABDILLAH
Aminus Shunduq Awwal : H. EDY ADIB
Aminus Shunduq Tsani : DR. H. AHMAD QODRI ROMADHONI, SH. MM.
Aminus Shunduq Tsalits : H. PURWADI HIDAYAT, SE.
Aminus Shunduq Robi’ : DR. KH. FATHUL HUDA
Aminus Shunduq Khomis : H. HARTONO LIMIN
Aminus Shunduq Sadis : H. KHAERON SYARIFUDDIN, SH., M.Si.
Aminus Shunduq Sabi’ : HABIB MUHDHOR ASSEGAF


IV. IMDADIYYAH

A. LAJNAH TASHKHIH KUTUB THORIQIYAH
Koordinator : Dr. KH. ABUN BUNYAMIN, MA
Sekretaris : DRS. KH. MUSTHOFA MUDHOFAR
Anggota : KH. A. MASYKUR, LC
Anggota : KH. ABDUL WAHID
Anggota : KH. ZAINUL IROQI
Anggota : KH. THOBARI SYADZILY
Anggota : KH. AHSAN TAQWIM, MA

B. LAJNAH RABITAH MA’AHID THORIQIYAH
Koordinator : KH. AANG ABDULLAH ZAIN
Sekretaris : KH. LABIB MUGHNI
Anggota : DR. KH. ABDUL MUHAYYA
Anggota : KH. SUBHAN MAKMUN
Anggota : KH. ANIQ MUHAMMADUN
Anggota : KH. ALY SHODIQ AHMAD
Anggota : KH. HASBULLAH
Anggota : KH. AHMAD IFTA’ SIDIQ

C. LAJNAH TA’LIF WANNASYER THORIQIYAH
Koordinator : Dr. KH. HAMDAN ROSYID, MA
Sekretaris : DR. H. AKHMAD ARIF JUNAIDI, MAg
Anggota : KH. QUTHUB IZZIDDIN, LC
Anggota : KH. IHWANUL ARIFIN (TUANKU BAGINDO)
Anggota : KH. HIDAYATULLAH MUNIF
Anggota : KH. MUNFAAT ABDUL JALIL

D. LAJNAH EKONOMI (IQTISHODIYAH)
Koordinator : DR. BRAMADA WINIAR PUTRA, SH, MSI
Sekretaris : WAHID IHSANI PUTRA, SPT
Anggota : H. SIDIQ PURNOMO
Anggota : KH. ALI MAS’ADI, SPd. MPd
Anggota : KH. MUHAMMAD ALI CHOLIL
Anggota : DR. KH. AMBO ALA, MM
Anggota : KH. MIZAN
Anggota : H. ANDIYANTO, SE
Anggota : H. AGUS UMAR, SAG
Anggota : H. MUHAMMAD LUTHFI
Anggota : DRS. H. AGUS SALIM
Anggota : H. AZIZ NUR
Anggota : KH. ANANG RIKZA MASYHADI
Anggota : H. M. NOR ROSADI, SE. MM.

E. LAJNAH HUBUNGAN LUAR NEGERI (MUWASHOLAH)
Koordinator : DIPL. ING. H. SAMSON NASARUDDIN
Sekretaris : DR. HABIB ALI BAHR
Anggota : HABIB AHMAD AL HABSYI
Anggota : HABIB THOHIR BIN YAHYA
Anggota : KH. MUHAMMAD NURUL HAQ, LC
Anggota : KH. ABDUL MU’THI
Anggota : PROF. DR. KH. NUR KHOLIS MA.
Anggota : DR. KH. M. RUSLAN, LC. MA
Anggota : KH. MUHLAS AHMAD KURDI
Anggota : KH. ANAS MAS’UDI, LC
Anggota : KH. ANIZAR MASYHADI

F. LAJNAH MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN SDM THORIQOH
Koordinator : HABIB ASADULLAH ASSEGAF
Sekretaris : DRS. KH. ABDUL FATAH YASRAN
Anggota : SUMARYONO, SH.
Anggota : DRS. KH. MUH. CHAERONI BAKSAN
Anggota : KH. A. GHOZALI
Anggota : KH. ASEP SAEFULLAH, S.AG., MPD
Anggota : DR. IMAM HANAFI
Anggota : H. HANDRI RAMADIAN, SE., MM
Anggota : DR. KH. ABDI KURNIA
Anggota : DR. YUSLAM FAUZI, SE., MBA.

G. LAJNAH CINTA TANAH AIR
Koordinator : BRIGJEN POL. (PURN.) LATIF MAPARESSA
Sekretaris : H. ARWANI
Anggota : H. IBRAHIM S. TIRO
Anggota : DRS. H. BADEN BADRUZZAMAN
Anggota : BRIGJEN TNI (Pur) Dts. AZIZ AHMADI, MM.
Anggota : HERI SUYANTO
Anggota : DR. YUSUF WIJAYA
Anggota : DR. KH. SAM’ANI SYA’RONI, MAg
Anggota : DRS. H. MUSTAQIEM
Anggota : H. HISNU SUBIYAKTO
Anggota : YULTEL ARDI, SH. MA (TUANKU MALIN)

H. LAJNAH MUSLIMAT THORIQIYYAH AN NAHDLIYYAH
Pembina : SYARIFAH UMMU SALMAH LUTHFI
Koordinator : Hj. SECHAH WALAFIAH MURSYIDI, BA.
Sekretaris : Hj. UMI KHUDLOIFAH MASRONI
Anggota : Hj. MA’MUROH ADIB
Anggota : Hj. MUTMA’INAH LUKMAN
Anggota : Hj. NUR JANNAH MIRZA
Anggota : Hj. TUTIK HERAWATI NURUDDIN
Anggota : Hj. MARYAM
Anggota : Hj. SUMARWATI
Anggota : Hj. AINI MAHMUDAH, MSi

I. LAJNAH MAHASISWA AHLITH THORIQOH AL MU’TABAROH AN NAHDLIYAH (MATAN)
Pembina : PROF. DR. KH. ABDUL HADI, MA
Ketua Umum : DR. HASAN HABIBIE, M.SI
Ketua I (Mahasiswa) : DR. H. YASIR ALIMI
Ketua II (Santri) : KH. ABDULLAH SA’AD
Ketua III (Pemuda) : DR. BADAT MUWAKHID, MP
Anggota : Dr. KH. LUKMAN HAKIM, PH.D
Anggota : DR. BUDI RAHMAN
Anggota : SYARIFUL ANAM, S.TH.I, M.S.I
Anggota : THORIQ HUSEN, SIP

J. LAJNAH PENDIDIKAN THORIQOH
Koordinator : HABIB ABDURROHMAN BA’BUD, MM
Sekretaris : HABIB ABDUSSALAM AL HINDUAN, MSI
Anggota : TUAN GURU MUHAMMAD ZARKASI EFFENDI, MPD.I
Anggota : HABIB IDRUS AL HABSYI
Anggota : DR. KH. AHMADI H. SYUKRON NAFIS, MM. MPD
Anggota : DRS. KH. MOH. ZAHID
Anggota : KH. MAWARDI, S.PD.I

K. LAJNAH DAKWAH DAN DZIKIR
Koordinator : HABIB ALI ZAINAL ABIDIN ASSEGAF
Sekretaris : KH. MUHAMMAD SUHAIMI
Anggota : KH. AMIN BUDI HARJONO
Anggota : KH. TAUFIQ NUR AZIZ
Anggota : KH. YAZID
Anggota : H. ABDI KURNIA JOHAN

L. LAJNAH MAKTABUD DA’IMI LI SILSILATITH THORIQIYYAH WA TARIKHIHA
Koordinator : KH. SAID LAFIF, M.HUM
Sekretaris : HABIB SALIM BIN ALI BAFAQIH
Anggota : KH. MUCH. ATABIK BAQIR
Anggota : KH. AHMAD RAHBINI NASIR
Anggota : DR. KH. AJID THOHIR, MPD
Anggota : H. KHOLID MASHUR, MH.
Anggota : K. SLAMET ABDUSSALAM, S.PD.I
Anggota : K. MUHAMMADUN ALWANI

M. LAJNAH PERTANAHAN WAKAF DAN ZIRO’AH
Koordinator : IR. H. DODY IMRON CHOLID.
Sekretaris : SRI KUNTJORO P, BA
Anggota : KH. M. BUSRONI, SE, AK
Anggota : SUWARNO, SP.MP

N. LAJNAH ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM
Koordinator : DR. H. IDRIS WISAHUWA, MH.
Sekretaris : Drs. H. EMAN SULAEMAN, MH.
Anggota : PROF. DR. WIDYO PRAMONO, SH
Anggota : MOH. NASIR, SH
Anggota : WASWIN JANATA, SH.
Anggota : H. KHOIRUL ANWAR, SH., MH.


Facebook

Arsip