Connect with us

Hikmah

Memahami Puasa dalam Perspektif Tasawuf

Published

on

Menurut ahli tasawuf puasa adalah menahan atau mengendalikan hawa nafsu dari segala hal yang membuat manusia lalai. Sebab nafsu merupakan sumber dan penyebab terjadinya berbagai dosa dan kejahatan, baik dosa lahir maupun dosa batin yang dapat mengotori dan merusak kesucian jiwa manusia. Jadi lingkup hawa nafsu di sini tidak hanya mengekang nafsu makan dan minum atau nafsu birahi saja, tetapi segala hal yang mendorong orang melakukan kejahatan. Pengendalian nafsu yang merupakan inti dari puasa, dengan sendirinya dapat menghindarkan manusia dari segala perbuatan keji dan mungkar. Dalam istilah tasawuf disebut dengan bertakhalli atau mengosngkan diri dari perbuatan tercela. Kemudian dilanjutkan dengan tahalli menuju tajalli kepada Allah.

Syekh Arif billah Sayyidi Abu Hasan asy-Syadzili, mendefenisikan tasawuf sebagai berikut:

التصوف تدريب النفس على العبودية، وردها لأحكام الربوبية

“Tasawuf adalah tadrib al-nafs (melatih nafsu) untuk tekun beribadah dan mengembalikan nya kepada hukum-hukum Rububiyah (ketuhanan).”[i]

Oleh karena itu puasa merupakan salah satu bagian dalam tasawuf yang utama dalam melatih nafsu agar dapat tunduk dalam melakukan ibadah serta bersih dari berbagai kotoran tabiat dan dorongan negatif dari hawa.  Dalam ilmu tasawuf, puasa terbagi menjadi beberapa variasi. Syekh Abdul Qadir al-Jilani  membagi puasa kedalam tiga macam:

صوم الشريعة: أن يمسك عن المأكولات والمشروبات، وعن وقاع النساء في النهار

وأما صوم الطريقة: فهو أن يمسك عن جميع أعضائه المحرمات والمناهي والذمائم مثل العجب والكبر والبخل وغير ذلك، ظاهرا وباطناً، فكلها يبطل صوم الطريق.

فصوم الشريعة مؤقت: وصوم الطريقة مؤبد في جميع عمره، فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع…” فلذلك قيل : كم من صائم مفطر وكم من مفطر صائم أي: يمسك أعضاءه عن الآثام وايذاء الناس بالجوارح كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: “إن الصوم لي وأنا اجزي به” (رواه البخاري) وقال الله تعالى في الحديث القدسي : “يصير للصائم فرحتان: فرحة عند الإفطار وفرحة عند رؤية جمالي ” (رواه البخاري)  

قال أهل الشريعة: المراد من الإفطار الأكل عند غروب الشمس، ومن الرؤية رؤية الهلال في ليلة العبد.

وقال أهل الطريقة: الإفطار عند دخول الجنة بالاكل مما فيها من النعيم، وفرحة عند الرؤية أي: عند لقاء يوم القيامة بنظر السر معاينة.

وأما صوم الحقيقة: فهو إمساك الفؤاد عن محبة ما سوى الله تعالى، وإمساك السر عن محبة مشاهدة غير الله كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ” الإنسان سري وأنا سره”. والسر من نور الله تعالى فلا يميل إلى غير الله تعالى، وليس له سواه محبوب ومرغوب ومطلوب في الدنيا والآخرة، فإذا وقعت فيه محبة غير الله فسد صوم الحقيقة، فله قضاء صومه، وهو أن يرجع إلى الله تعالى ولقائه وجزاء هذا الصوم لقاء الله تعالى في الآخرة

.

“Puasa Syariat adalah menahan diri dari makanan, minum dan berhubungan suami isteri pada siang hari. Puasa tarekat adalah menahan seluruh anggota anggota tubuh dari hal-hal yang diharamkan dan menjauhi sifat-sifat tercela seperti ujub, sombong, bakhil dan lain sebagainya. Baik secara lahir maupun batin, siang dan malam. Sebab, Semua itu dapat membatalkan puasa tarekat. Puasa syariat dilakukan pada waktu tertentu, sedangkan puasa tarekat dilakukan seumur hidup.

Rasulullah Saw. bersabda: Betapa banyak orang yg berpuasa, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. (HR. Ibnu Majah).

Maka dari itu, ada yang mengatakan banyak yang berpuasa namun hakikatnya ia berbuka. Sedangkan banyak pula yang berbuka padahal sebenarnya ia berpuasa. Yaitu orang yang tidak berpuasa perutnya tapi ia menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa maupun menyakiti orang lain.

Allah Swt. berfirman dalam hadits qudsi: Puasa itu untuk-Ku, dan Akulah yang akan membalasnya (HR. Bukhari).

Dalam hadits qudsi lainnya Allah Swt. juga berfirman: Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan: bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika melihat Jamal (Keindahan)-Ku (HR. Bukhari).

Menurut ahli syariat, yang dimaksud الإفطار (berbuka) adalah makan pada saat matahari tenggelam, sedangkan rukyah adalah melihat hilal pada malam hari raya. Adapun menurut pandangan ahli tarekat الإفطار (berbuka) adalah saat ia masuk ke surga, saat seorang hamba mencicipi semua kenikmatan surga, sedangkan maksud dari kegembiraan ketika rukhya adalah mampu bermusyahadah (menyaksiakan) Allah Swt. secara nyata pada hari kiamat dengan pandangan sirr (tersembunyi).

Puasa Hakikat adalah menahan hati untuk tidak mencintai selain Allah Swt. serta menahan sirr agar tidak mencintai apa yang dilihat kecuali kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam hadits Al-Qudsi: Manusia adalah rahasia-Ku dan Aku rahasia nya

Sirr itu bersumber dari Cahaya Allah Swt., maka tidak mungkin berpindah ke selain Allah Swt.. Oleh karena itu tidak ada yang dicintai dan dicari di kolong dunia maupun di akhirat selain Allah Swt. Jika ia jatuh cinta selain kepada Allah Swt., maka batallah puasa hakikatnya dan ia wajib mengqadha puasanya dengan cara kembali kepada Allah Swt. dan menemui-Nya. Ganjaran puasa tarekat dan hakikat adalah berjumpa dengan Allah di alam Akhirat.”[ii]

Penulis: Budi Handoyo
Editor: Khoirum Millatin


[i] Abdul Qadir Isa Al-Hallabi,  Haqa’id At-Tasawuf, Dar Al-Taqwa Damaskus hal 18

[ii] Abdul Qadir Al-Jaelani, Sirrul Asrar wa Mazharul’Anwaar fiima Yahtaaju Ilahi Abrar, Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut hal 44

Hikmah

Bulan Maulid 1445 H, Habib Umar bin Hafidz Ijazahkan Shalawat Khusus Ibrahimiyah

Published

on

Habib Umar bin Hafidz dikenal sebagai seorang ulama keturunan Ba Alawi yang nasabnya sampai kepada Rasulullah Saw.

Habib Umar bin Hafidz mengajar tentang tasawuf dan kehidupan spiritual. Ia menghabiskan masa mudanya untuk memperdalam ilmu agama di bawah bimbingan ayahnya dan para ulama terkemuka di Kota Tarim.

Pada bulan Rabiul Awal 1445 H Habib Umar mengijazahkan Shalawat khusus Ibrahimiyah dibaca minimal 3000 kali. Bagi mereka yang banyak membaca akan mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Ta’ala.

Adapun teks bacaan Shalawat Khusus Ibrahimiyah 1445 H sebagai berikut :

اللهُمَّ يا خَيرَ الناصرين، نسألكَ بِكَ أن تُصلِّيَ وتُسَلِّمَ على عَبدِكَ وحَبِيبِكَ سيِّدِنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ، صلاةً تنصُرُنا بها بِما نَصرْتَ بهِ المُرسلِين، وتحفظُنا بها بِما حَفِظْتَ بهِ الذِّكرَ، يا قويُّ يا مَتِين.

“Ya Allah, Dzat sebaik-baiknya penolong, kami meminta kepada-Mu semoga shalawat dan dalam tercurahkan kepada hamba-Mu, kekasih-Mu junjungan Nabi Muhammad serta keluarga dan sahabatnya. Shalawat untuk memenangkan kami sebagaimana Engkau telah memenangkan semua urusan-Mu dan dengan itu Engkau akan melindungi kami dengan apa yang telah Engkau pelihara Ingatannya, Wahai Yang Maha Perkasa, Wahai Yang Maha Kokoh.”

Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz dilahirkan di Tarim pada Senin, 4 Muharram 1383 H atau 27 Mei 1963 M. Habib Umar resmi mendirikan Darul Musthafa pada Selasa 29 Dzulhijjah 1417 H/6 Mei 1997 M.

Sejak belia, beliau telah mempelajari sejumlah ilmu agama seperti Al-Hadist, Fiqih, Tauhid dan Ushul Fiqih dari lingkungan keluarganya sendiri, terutama dari ayahnya, Muhammad bin Salim yang merupakan seorang Mufti di Tarim.

Keluarganya bermazhab fikih Imam Syafi’i. Mereka termasuk kalangan Ahlussunnah waljama’ah dengan kecenderungan pada Thariqah Bani Alawi (Alawiyah).

Selain dari Ayahnya, pada masa itu ia juga belajar dari tokoh-tokoh lainnya seperti Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Shihab al-Din, Al-Habib Ahmad bin Ali Ibn al-Shaykh Abu Bakr, Al-Habib Abdullah bin Shaykh Al-Aidarus, Al-Habib Abdullah bin Hasan Bil-Faqih, Al-Habib Umar bin Alawi al-Kaf, al-Habib Ahmad bin Hasan al-Haddad, dan ulama lain di Tarim.

Penulis: Abdul Mun’im Hasan
Editor: Khoirum Millatin

Continue Reading

Hikmah

Habib Puang Makka: Pahami Islam Secara Kaffah

Published

on

Dalam al-Quran dijelaskan, masuk Islamlah kamu secara kaffah. Lalu, apa itu kaffah? Ada tiga unsur fundamen dinul haqq, yaitu Islam, Iman dan Ihsan. Kita perlu mengetahui Islam dengan baik dan benar melalui pendekatan Ilmu Fiqh. Kita perlu mengetahui iman dengan baik dan benar melalui pendekatan Ilmu Kalam dan kita perlu mengetahui ihsan dengan baik dan benar melalui pendekatan Ilmu Tasawuf. Inilah tiga kekuatan yang harus didoktrinkan kepada kita yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah yang kita nikmati manisnya sekarang.

Halawatul (manisnya) Islam, Halawatul (manisnya) Iman, Halawatul (manisnya) Ihsan itu dapat dirasakannya Islam dengan baik, dapat dinikmatinya Iman dan Ihsan itu dengan baik oleh jiwa kita, dan itulah wilayah thariqah.

Jadi wilayah thariqah itu adalah wilayah rasa. Berbicara rasa kedudukannya qalbu (hati). Kalau wilayah fiqih kedudukannya di akal. Thariqah kedudukannya di hati, dirasakan, bukan dipikirkan. Tetapi dua kekuatan ini, yaitu kekuatan pikiran di satu sisi dan kekuatan qalbu di sisi yang lain, itulah yang dinamakan dengan ibadah.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad saw. bersabda,

ان تعبد الله كانك تراه فان لم تراه فانه يراك

“Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Engkau melihatNya (Allah). Jika pun belum bisa melihatNya, maka yakinlah bahwa Ia (Allah) melihatmu”

Hadis di atas adalah dalil ihsan. Adapun lafaz An Ta’budallah itu bermakna umum. Semua penyembahan kepada Allah, termasuk shalat, puasa, haji, zakat, syahadatain sewaktu tahiyat, dan apapun yang merupakan ibadah mahdhah, kita pasti berhadap-hadapan pada suasana tersebut.

Kekhusyukan hati itu bukan hanya waktu shalat. Sewaktu mengeluarkan zakat, maka khusyukkan hatimu. Sewaktu menunaikan puasa, maka khusyukkan hatimu. Sebab itu adalah satu rangkaian penyembahan. Karena selama ini kita sering salah paham jika yang perlu khusuk itu hanya shalat.

Begitu juga sewaktu melakukan haji, maka khusyukkan hajimu. Bahkan dalam Kitab Haqiqatul Hajj, Syekh Yusuf Maqassari menjelaskan ‘Al-Hajju Arafah’, bukan Al-Hajju fil Arafah. Yang dimaksud Arafah bukan hanya sekedar tempat. Pada hakikatnya haji adalah pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Untuk bisa bertemu, ia harus wukuf, berhenti dari urusan duniawi. Maka ia baru bisa mengenal Tuhannya dengan baik dan benar. Jadi kekhusyukan sangat dibutuhkan.

Adapun thariqah dan kekhusyukan adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena kedudukannya di hati dan perlu diolah dengan baik. Jika ada ahli thariqah yang masih memiliki sifat dengki, hasad, ujub, sombong, sudah pasti itu hanya casingnya saja yang thariqah. Maka dari itu Rasulullah saw. amat menitikberatkan pada innamal a’malu binniat, karena urusan niat adalah urusan hati. Inilah yang perlu diasah oleh para salik, murid, badal, khalifah dan mursyid.

Selain kuat di dalam urusan ikhtiar (urusan otak), orang thariqah juga harus mengasah hati. Sebab itu kita perlu memaksimalkan pikiran kita dengan ikhtiar dan mengoptimalkan hati kita dengan zikir, bermunajah, berdoa kepada Allah Swt. Sehingga ketika kita terbentur pada urusan logika, maka secara otomatis kekuatan logikanya akan pindah ke dalam kekuatan hati. Itulah orang thariqah.

Untuk itu, jangan sampai ilmu hanya keluar dari lisan dan otak saja. Karena yang paling penting adalah bagaimana ilmu keluar dari hati. Jika hanya lisan yang menyampaikan, maka orang lain hanya menerima dengan otaknya saja. Tetapi jika ilmu keluar dari hati dan pikiran, maka orang lain juga akan menerima dengan hatinya, itulah keberkahan.

Banyak ilmu kalau tidak ada berkah kita akan menjadi sombong, banyak harta kalau tidak ada berkah kita akan menjadi angkuh, memiliki tinggi jabatan kalau tidak ada berkah kita akan menjadi zalim pada jabatan kita. Yang kita buru adalah keberkahan dari Allah Swt. yang dudukannya di otak dan hati kita.

Disarikan dari penjelasan Sayyid Abdurrahim Assegaf (Habib Puang Makka)

Continue Reading

Hikmah

Syekh Usama Kisahkan Imam Layts bin Sa’ad: Ulama Sufi Kaya yang Tak Wajib Zakat

Published

on

Syekh Usama Sayyid al-Azhari mengisahakan bagaimana dermawannya Imam Layts bin Sa’ad yang hidup sezaman dengan Imam Malik.

Diriwayatkan oleh Imam Syafi’i bahwasanya Imam Layts bin Sa’ad adalah ulama yang amat faqih dan kepakarannya melebihi Imam Malik. Ia adalah pimpinan ahli fikih, hadis dan banyak disiplin ilmu pada masanya yang banyak menjadi rujukan bagi umat Islam pada saat itu.

Di samping karunia ilmu yang begitu luar biasa, ia juga ulama yang sangat kaya raya. Imam Layts bin Sa’ad memiliki tanah dan sawah yang berlimpah. Sampai-sampai para ulama memperkirakan keuntungan pertahun dari hasil pertaniannya itu sekitar 80.000 dinar emas. Di mana setiap satu dinar setara dengan 4,5 gr emas. Jika dikonversikan ke masa sekarang, bisa jadi hartanya lebih dari 100 juta dollar AS.

Yang menarik, dari harta yang demikian banyak, Imam Layts tidak pernah memiliki kewajiban zakat. Sebab sebelum datang haul, hartanya sudah dikeluarkan semuanya. Karena begitu luar biasa dermawan, sehingga untuk bersedekah ia tidak pernah menunggu haul. Dan itulah yang ia lakukan sampai bertemu dengan Sang Pemilik Kehidupan.

Di samping itu, Imam Layts bin Sa’ad memiliki tiga majelis. Majelis pertama dikhususkan untuk para ulama, ahli fikih, hadis dan tafsir. Majelis kedua dikhususkan untuk para umara. Di mana para umara tersebut tidak akan pernah mengeluarkan satu keputusanpun kecuali setelah mendapat arahan darinya. Sedangkan majelis ketiga dikhususkan untuk orang yang memiliki kebutuhan dan hajat. Sehingga, tidak ada seorangpun yang meminta hajat kepadanya kecuali ia penuhi, termasuk biaya untuk pernikahan, haji, pengobatan dan lain-lain. Imam Layts bin Sa’ad melakukan kedermawanan yang begitu besar.

Pernah pada suatu hari datang seorang perempuan yang mengatakan jika suaminya sakit. Menurut dokter, cara menyembuhkan penyakit suaminya itu dengan memberikannya madu. Kemudian perempuan tersebut menemui Imam Layts bin Sa’ad dengan membawa sebuah lepek. Lalu Imam Layts bin Sa’ad menolak permintaan perempuan itu dengan berkata, “Tidak. Saya tidak akan memberikanmu selepek untuk madu. Tapi ambillah satu drigen madu itu, bukan satu lepek.”

Pada kisah yang lain, setiap kali Imam Layts bin Sa’ad melakukan perjalanan, ia selalu membawa tiga perahu. Perahu pertama khusus untuknya dan keluarganya. Kemudian perahu kedua untuk tamu-tamunya. Sedangkan perahu ketika khusus para koki dan bahan-bahan makanan. Sehingga ketika ia sampai di satu lokasi, para koki itu memasak dan membagikan semua hasil masakannya kepada pendudukan lokasi itu.

Suatu hari Imam Layts bin Sa’ad melakukan ibadah haji dengan ditemani oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik kemudian memberikannya satu piring kurma. Kemudian kurma itu ia tuang dan diganti dengan dinar emas setara piring itu untuk diberikan kepada Imam Malik.

Dari kisah ini, Syekh Usama kemudian menyampaikan,

“Saya ingin menyimpulkan apa yang saya katakan. Inilah keadaan orang Islam. Inilah keadaan sebenarnya ahli tasawuf yang memenuhi dunia dengan pembangunan, memerangi kemiskinan, memerangi kelaparan, memenuhi dunia dengan kekayaan. Dan kita harus seperti itu.”

Continue Reading

Facebook

Arsip

Trending